Maziarski: zakaz wypowiedzi dla Bonieckiego

Europejski Trybunał Praw Człowieka zgodził się ze mną, że Kościół nie ma władzy absolutnej. Boniecki będzie musiał przemyśleć stosunek do Kościoła. Kiedyś pisałem, że zakaz kościelny dla niego narusza konstytucję. Skrajna prawica się zezłościła. Nie zgodził się nawet Ernest Skalski. Trybunał rozpatrywał inną sprawę i orzekł, że Kościół nie może zwolnić z pracy za cudzołóstwo. Jeśli Boniecki będzie się spierał ze swoim zakonem, będzie mu trudno, tak jak maltretowanej żonie. Trzeba to uszanować. Trzeba bronić Bonieckiego.